รายงานแยกตามวันที่

รายงานแยกตามประเภท||รายงานแยกตามสำนักวิชา|| รายงานแยกตามวันที่||ยังไม่ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ||ยังไม่สำเร็จ
รายงานแยกตามประเภท(เฉพาะต่างชาติ)|| ยังไม่ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต(เฉพาะต่างชาติ)
ลำดับวันที่จำนวน
114/1/2562841
215/1/2562658
316/1/2562377
417/1/2562225
518/1/2562193
619/1/2562118
720/1/2562151
821/1/2562192
922/1/2562319
1023/1/256298
1124/1/256265
1225/1/256238
1326/1/25623
1427/1/25622
1528/1/25621
1629/1/25623
1731/1/256229
185/2/25621
3314