รายงานแยกตามสำนักวิชา

รายงานแยกตามประเภท||รายงานแยกตามสำนักวิชาสำนักวิชา|| รายงานแยกตามวันที่||ยังไม่ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ||ยังไม่สำเร็จ
ลำดับสำนักวิชาจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวนผู้ที่แจ้งความประสงค์แล้วจำนวนผู้ที่ยังไม่แจ้งความประสงค์
117:วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง164 2 (1.22)162 (98.78)
164 2 (1.22)162 ( 8,100.00)