รายงานแยกตามสำนักวิชา

รายงานแยกตามประเภท||รายงานแยกตามสำนักวิชา|| รายงานแยกตามวันที่||ยังไม่ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ||ยังไม่สำเร็จ
รายงานแยกตามประเภท(เฉพาะต่างชาติ)|| ยังไม่ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต(เฉพาะต่างชาติ)
ลำดับสำนักวิชาจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวนผู้ที่แจ้งความประสงค์แล้วจำนวนผู้ที่ยังไม่แจ้งความประสงค์
110:ศิลปศาสตร์211 203 (96.21)8 (3.79)
211:วิทยาศาสตร์93 93 (100.00)0 (.00)
312:การจัดการ1201 1155 (96.17)46 (3.83)
413:เทคโนโลยีสารสนเทศ328 326 (99.39)2 (.61)
514:อุตสาหกรรมเกษตร67 67 (100.00)0 (.00)
616:นิติศาสตร์293 285 (97.27)8 (2.73)
717:วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง164 154 (93.90)10 (6.10)
818:วิทยาศาสตร์สุขภาพ330 324 (98.18)6 (1.82)
919:พยาบาลศาสตร์125 122 (97.60)3 (2.40)
1020:เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ39 35 (89.74)4 (10.26)
1123:นวัตกรรมสังคม77 76 (98.70)1 (1.30)
1224:จีนวิทยา386 377 (97.67)9 (2.33)
3314 3217 (97.07)97 ( 2.93)