รายงานแยกตามประเภท

รายงานแยกตามประเภท||รายงานแยกตามสำนักวิชา|| รายงานแยกตามวันที่||ยังไม่ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ||ยังไม่สำเร็จ
รายงานแยกตามประเภท(เฉพาะต่างชาติ)|| ยังไม่ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต(เฉพาะต่างชาติ)
ลำดับประเภทจำนวน
10 : ทำไม่จบกระบวนการ 12
210 : เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร2969
321 : ตั้งครรภ์ (การระบุอายุครรภ์ให้ระบุถึง ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562)1
422 : อุบัติเหตุ3
523 : พิการ 3
624 : ความช่วยเหลือพิเศษ3
740 : เข้ารับ ได้รับยศเป็นว่าที่ ร.ต /ว่าที่ ร.ต. หญิง31
850 : ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแต่ เข้าร่วมการถ่ายรูปหมู่สำนักวิชา7
960 : ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร189
3218