รายงานแยกตามประเภท

รายงานแยกตามประเภท||รายงานแยกตามสำนักวิชา|| รายงานแยกตามวันที่||ยังไม่ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ||ยังไม่สำเร็จ
รายงานแยกตามประเภท(เฉพาะต่างชาติ)|| ยังไม่ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต(เฉพาะต่างชาติ)
ลำดับประเภทจำนวน
110 : เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร3009
221 : ตั้งครรภ์ (การระบุอายุครรภ์ให้ระบุถึง ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562)1
322 : อุบัติเหตุ3
423 : พิการ 3
524 : ความช่วยเหลือพิเศษ4
640 : เข้ารับ ได้รับยศเป็นว่าที่ ร.ต /ว่าที่ ร.ต. หญิง31
750 : ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแต่ เข้าร่วมการถ่ายรูปหมู่สำนักวิชา8
860 : ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร255
3314