ค้นหารายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร
Graduation checklist for the Commencement Ceremony

รหัสประจำตัวนักศึกษา
Student ID
ชื่อ นามสกุล
Name Surname
ค้นหา/Search


ไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
Ineligible to attend the commencement ceremony

ไฟล์รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร (คลิกที่นี่)
Graduation checklist for the Commencement Ceremony ( Download File)
สถิติการใช้ระบบ